Thứ hai, 08/05/2023

  Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ thư viện thông minh SLIB tiên phong trong việc xây dựng phần mềm quản lý thư viện thông minh lấy người học là trung tâm, người học làm chủ.

Phần mềm quản lý thư viện thông minh SLIB được thiết kế đáp ứng đầy đủ quy trình nghiệp vụ thư viện: Bổ sung – Biên mục – Lưu thông. Đặc biệt SLIB tích hợp quản lý tài nguyên số, quản trị cổng thông tin thư viện trên cùng một CSDL, một giao diện phần mềm. Chính sách lưu thông tài liệu được xây dựng linh hoạt, mềm dẻo theo đối tượng bạn đọc và tài liệu tuân thủ luật sở hữu trí tuệ về bản quyền tài liệu. Hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết làm minh chứng đáp ứng các tiêu chí kiểm định của từng Bộ tiêu chí kiểm định khác nhau.

Tính năng nổi bật:

- Giao diện web thân thiện người dùng, tương thích với các trình duyệt trên nhiều thiết bị khác nhau. App mobile dành cho bạn đọc và cán bộ thư viện.

- Khả năng cung cấp các API để phục vụ tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ khác của đơn vị như: API lấy danh sách tài liệu theo môn học; API lấy các khoản nợ của bạn đọc; Hoàn toàn tích hợp với hệ thống người dùng chung sử dụng đăng nhập một lần SSO, ODAP, OpenLDAP; dễ dàng chia sẻ API để tích hợp với các hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường.

- Xây dựng CSDL tài liệu môn học đáp ứng đúng chương trình đào tạo, chi tiết đến từng chuyên đề học phần. Bạn đọc chủ động khai thác, nghiên cứu tài liệu theo chỉ dẫn của cán bộ thư viện dựa trên đề cương môn học.

- Hỗ trợ kiểm định chất lượng: Quản lý danh mục minh chứng cốt lõi và minh chứng cần của tiêu chí Thư viện tương ứng với từng bộ chuẩn kiểm định. Giám sát mức độ đáp ứng giữa thực tế Thư viện so với yêu cầu của tiêu chí Thư viện trên cơ sở việc thiết lập đối sánh. Quản lý kế hoạch tự đánh giá, báo cáo tự đánh giá theo cấp Chương trình đào tạo hoặc cấp Cơ sở Giáo dục theo lộ trình của Trường.

- Cá nhân hóa người sử dụng: SLIB hướng đến phục vụ đối tượng người dùng cuối là bạn đọc: chủ động khai thác tài liệu theo các môn học; chủ động gửi các yêu cầu đặt mượn, gia hạn tài liệu, yêu cầu bổ sung tài liệu... gửi đánh giá về từng tài liệu có hay không phù hợp với từng môn học...

Khách hàng tiêu biểu:

Louis.Khang

phần mềm quản lý thư viện tốt nhất hiện nay     phần mềm quản lý thư viện     phần mềm quản lý thư viện trường học     phần mềm thư viện thông minh     Thư viện trường học    

Tin liên quan

Top