SLIB khẳng định vai trò của một phần mềm thông minh khi mục tiêu cuối cùng của hệ thống thư viện chính là việc phục vụ người dùng tin và để cho học được làm chủ các hoạt động của mình.

Bạn đọc chủ động khai thác tài liệu theo các môn học mà mình có đăng ký; chủ động gửi các yêu cầu đặt mượn, yêu cầu gia hạn tài liệu theo chính sách của thư viện đưa ra; chủ động nghiên cứu tài liệu của từng chuyên đề nội dung môn học; chủ động gửi yêu cầu bổ sung tài liệu,…

Bạn đọc có thể xây dựng kho tài liệu của cá nhân mình với những chủ đề mình quan tâm, chia sẻ tài liệu hay, gửi đánh giá về từng tài liệu có hay không phù hợp với từng môn học,…

Với một môi trường học tập lấy người học là trung tâm, SLIB tin rằng mình sẽ là một đối tác tin cậy cho các thư viện trong việc quản lý toàn bộ hoạt động thư viện luôn để người học làm chủ.
 

Tính năng khác

Top