Giao diện thân thiện người dùng

SLIB được phát triển hoàn toàn trên môi trường WEB, vô cùng thuận tiện cho người dùng:  không cần phải cài phần mềm về máy tính cá nhân mà chỉ cần được cấp tài khoản sử dụng là có thể đăng nhập vào phần mềm mọi lúc, mọi nơi ngay cả trên các thiết bị như máy tính bảng, smartphone,…

Quản lý cơ sở dữ liệu môn học

Ngoài việc đáp ứng các quy trình nghiệp vụ quản lý thư viện truyền thống, thư viện số, SLIB cùng đội ngũ chuyên gia của Công ty đã tiên phong trong việc xây dựng các tính năng đáp ứng nghiệp vụ mới của hoạt động thư viện như CSDL môn học, Kiểm định chất lượng.

Hỗ trợ kiểm định chất lượng

Kiểm định chất lượng là một nghiệp vụ hoàn toàn mới nhưng lại rất quan trọng trong hoạt động thư viện. Hiệu quả của hoạt động thư viện sẽ là minh chứng rõ rệt nhất để khẳng định thư viện có đạt các tiêu chí của các Bộ kiểm định chất lượng hay không?

Khả năng tích hợp

SLIB được xây dựng đáp ứng các chuẩn nghiệp vụ thư viện và các chuẩn công nghệ mới nhất hiện nay, do vậy việc tích hợp với các hệ thống thư viện khác hoặc các thiết bị công nghệ hiện đại trong hoạt động thư viện là hoàn toàn dễ dàng

Thanh toán trực tuyến

SLIB tiên phong trong việc hỗ trợ các thư viện sử dụng các kênh thanh toán trực tuyến để thu phí các dịch vụ tính phí của thư viện.

Cá nhân hóa người sử dụng

SLIB khẳng định vai trò của một phần mềm thông minh khi mục tiêu cuối cùng của hệ thống thư viện chính là việc phục vụ người dùng tin và để cho học được làm chủ các hoạt động của mình.

Top