Ngoài việc đáp ứng các quy trình nghiệp vụ quản lý thư viện truyền thống, thư viện số, SLIB cùng đội ngũ chuyên gia của Công ty đã tiên phong trong việc xây dựng các tính năng đáp ứng nghiệp vụ mới của hoạt động thư viện như CSDL môn học, Kiểm định chất lượng.

Phần mềm thư viện thông minh SLIB cho phép thư viện có thể xây dựng CSDL tài liệu theo môn học đáp ứng đúng chương trình đào tạo của Nhà trường. Mục tiêu của phân hệ này chính là việc hỗ trợ quá trình học tập của bạn đọc. Thư viện luôn đồng hành và hỗ trợ người học trong từng môn học thậm chí từng chuyên đề nội dung của môn học đó.

Ngay từ khi đăng ký môn học, người học sẽ nhận được email thông báo danh sách tài liệu của môn học đó để chủ động trong quá trình khai thác sử dụng tài liệu. Cán bộ thư viện không còn là người trông giữ kho sách mà sẽ trở thành cố vấn học tập cho người học; chỉ cần nói đến chuyên đề nội dung của môn học là cán bộ thư viện có thể tư vấn cho người học đọc tài liệu nào? ở trang sách nào? Thậm chí chương trình có thể gửi email nhắc nhở cho người học nghiên cứu những tài liệu nào trước khi bắt đầu cho một buổi học.

Đây sẽ là tiền đề cho việc thay đổi thói quen học tập thụ động hiện nay, một phần nào đó cải thiện cũng như lay chuyển việc chủ động học tập của người học. Từ đó nâng cao được hiệu quả học tập cũng như chất lượng giảng dạy của Nhà trường.

Tính năng khác

Top