Thứ sáu, 24/03/2023

Ngày 24/3/2023 Công ty SLIB có buổi làm việc trực tiếp tại đơn vị khách hàng đang sử dụng phần mềm quản lý thư viện thông minh SLIB.

Tại buổi làm việc, cán bộ triển khai sản phẩm của SLIB đã phối hợp cùng với nhân sự kỹ thuật giải pháp thiết bị tự động, tích hợp các thiết bị tự động như: trạm tự mượn, trả tài liệu (Self Check); Giá sách thông minh (LibSelf) đến từ hãng NEDAP (Hãng sản xuất các thiết bị công nghệ RFID danh tiếng có trụ sở tại Hà Lan).

Phần mềm quản lý thư viện SLIB là một giải pháp toàn diện, hệ thống này được xây dựng đáp ứng các chuẩn nghiệp vụ thư viện và các chuẩn công nghệ mới nhất hiện nay. Do vậy, việc tích hợp với các hệ thống thư viện khác hoặc các thiết bị công nghệ hiện đại trong hoạt động thư viện là hoàn toàn dễ dàng.

Bên cạnh công nghệ mã vạch trong hoạt động mượn trả và kiểm kê tài liệu, phần mềm thư viện SLIB dễ dàng tích hợp thành công với các thiết bị hiện đại như máy mượn trả tự động, máy trả sách offline 24/7, máy kiểm kê sách tự động công nghệ RFID thông qua chuẩn SIP2.

Cán bộ triển khai SLIB tiến hành thử nghiệm mượn - trả trên thiết bị trước khi nghiệm thu kết quả

Cán bộ triển khai phần mềm quản lý thư viện SLIB

Trân trọng!

Louis Khang - http://slib.vn

phần mềm quản lý thư viện     phần mềm quản lý thư viện trường học     quản lý thư viện     thư viện    

Tin liên quan

Top